DR-licens – Principiel argumentation imod licensen


Jeg bryder mig ikke om licensen, det er der mange der ikke gør. Der findes mange websites dedikeret til at bringe den ene langside efter den anden imod licensen, men disse rants er ofte begrundet i de økonomiske konsekvenser at licenslovgivningen har på det enkelte individ. Økonomi er vigtig (tro mig, jeg lever af SU), men brok over licensen på baggrund af en så mondæn ting som penge bliver hurtig til en gang mudderkastning hvor licens-støtterne i sidste ende vil henvise til deres solidaritets-trumfkort og andre principielle etiske og moralske grunde til at licensen er en god ting.

Så istedet for begræde min og mine medstuderendes begrænsede økonomiske pondus, vil jeg i stedet tage kampen over i løvens hule, og forsøge at vise hvorledes at end ikke moral, etik og politik kan retfærdiggøre licensens fortsatte eksistens.

Umiddelbart kan jeg se 3 påståede argumenter for at licensen skal fortsætte. Lad os tage et kig på dem og se hvad vi kan sige til dem :

Argument nr. 1 – Public service argumentet/Solidaritets-argumentet

På DR’s hjemmeside forklares public service som følgende :

DR er landets eneste fuldt licensfinansierede og dermed brugerbetalte radio- og tv-station. Licensen fastsættes af Folketinget og forpligter DR til det, der ofte kaldes public service. På dansk betyder det: At DR skal arbejde “i folkets tjeneste”, og at DR skal påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver. DR skal også sikre, at danskerne får et stort og alsidigt udbud af kvalitetsudsendelser i radio og tv.”

Dette begreb “i folkets tjeneste” er dét som ofte bliver brugt i forbindelse med licenskampagnerne der slår på fællesskabet, og det enkelte individs pligt til at støtte dette. Umiddelbart virker argumentet velment nok, DR påtager sig ligefrem at sikre det danske folks kulturlighed og oplysning omkring samfundet som en service, tak DR, mange tak.

Sidst jeg tjekkede var begrebet “service” defineret som enten en obligatorisk, gratis ydelse, eller en valgfri, betalt ydelse som et individ kunne vælge at benytte sig af. DR har i denne sammenhæng valgt at krydsbefrugte definitionen til en obligatorisk, betalt ydelse. “Jamen, så kan man jo bare lade være med at have TV eller Internet-forbindelse”, ja, det kan man, men det kræver ikke en ph.d. at gennemskue de negative konsekvenser heraf. Som landet ligger nu vil man, ved at fravælge TV eller Internet-forbindelse, afskære sig fra en kolossal mængde information, selv hvis at man aldrig har gjort brug af DR’s “service”. Indførelsen af medie-licensen, hvor DR tager penge for individets adgang til Internettet, den ubestridt største resurse for information og informations-udveksling i verden, har især bragt fokus på dette.

Jeg sidder i skrivende stund på mit universitets computere for at skrive til denne blog. Hvis jeg ikke havde adgang til disse computere ville jeg ikke være i stand til at give mit besyv med om latterligheden af DR’s beskatning af Internettet, jeg ville være udelukket fra det politiske talerør Internettet konstituerer. Thank god at jeg går på en videregående uddannelse hvor adgangen til Internettet er nogenlunde ligetil, jeg kan ikke forestille mig at alle andre mennesker har det helt så nemt.

Ydermere må det rejse et øjenbryn eller to når en virksomhed går ind og “påtager” sig ansvaret for befolkningens samfundsmæssige og kulturlige oplysning. Det rager i mine øjne ikke DR hvordan at jeg opfører eller opfatter mig selv som individ i det danske samfund, og de skal guddødemig ikke hævde at de véd hvad der er godt for mig når det kommer til kultur eller samfund. Jeg er på enhver måde i stand til selv at tage standpunkt til tingenes tilstand igennem de informationskilder der er tilgængelige for mig. Vikinger er kedelige, samuraier er meget mere spændende, amerikansk politik er et spinshow, global opvarmning er et “hot” emne, skismet imellem vestlig ytringsfrihed og religiøse dogmer er interessante, og jeg kan i vid udstrækning tale langt og længe om hvorfor disse ting er tilfældet, hvilket absolut ikke er DR’s skyld, eftersom at de forsøger at afskære mig fra mine muligheder for information. Newsflash til DR : valid og faktuel information udover det banale findes sjældent fra én enkelt kilde. Den findes ved at sammenholde forskellige perspektiver fra forskellige kilder og derved danne et komplet billede af en given problemstilling; denne kompositte sandhed leverer DR ikke, det kán DR ikke eftersom DR kun er én enkelt kanal. Derimod går DR til store længder for at afskære folk fra den kompositte sandhed ved at kræve betaling for de tre største kilder til alsidig (læs: flere kanaler, forskellige websites, forskellige radiostationer) information. Et eksempel : Er Osama Bin Laden ond? Den overvejende del af verdens befolkning ville højst sandsynligt hævde det forholdt sig således, men jeg kan hurtigt finde et perspektiv hvorfra at 9/11-terrorist-aktionen ikke var ond. Der var jo en grund til at nogen valgte at styrte to fly ind i et par skyskrabere, og denne grund bør man, hvor afskyelig den end måtte syntes at være, inkorporere i sin forståelse af begivenheden for at opnå et sobert og objektivt perspektiv på virkelighedens tilstand.

<sarkasme> Men fair nok, hvis DR kan, så kan jeg også. Jeg vil også have licenspenge for at gøre materiale tilgængeligt på Internettet, det kan da kun være fair. Jeg mener, Gud og hvermand kan gå på nettet og læse min blog, det kan da ikke passe at folk bare skal kunne se mine guldkorn sådan helt gratis. Jeg syntes jo selv at jeg leverer en service i denne skrivelse, jeg oplyser interesserede om uretfærdigheden og idiotien i licensen. Jeg vil endda også sørge for rent trav ved at kalde en skovl for en skovl, og en spade for en spade, kald special-lovgivningen der giver mig ret til at kræve penge ind fra enhver person der kan tilgå denne side for “Lovgivningen om public bondefangeri” </sarkasme>.

Jeg skal ærligt erkende at jeg går ind for solidaritet når det kommer til udbredelsen af information. For 80 år siden, hvor radio/TV-licensen blev indført, og hvor TV og radio ikke var hvermandseje, var det solidære selvfølgelig at kræve penge fra de heldige få for den luksus det var at få bragt nyhederne ind i stuen, når nu at den overvejende befolkning ikke havde mulighed for at modtage signalerne. Forholdene har dog siden ændret sig, og som jeg har vist er denne klamren sig fast til et fantom-argument om solidaritet en hindring og en hæmsko for udbredelsen af information, ikke en hjælp. Næh, argumentet om solidaritet klinger hult nu om dage, men det lyder trods alt bedre end “I skal betale licens fordi vi har brug for jeres penge”.

Argument nr. 2 – Neutralitets-argumentet

Et ofte brugt argument for bibeholdelsen af DR’s licensbetaling lyder noget henad “fordi at det hjælper til at sikre kvalitets-programmer og en nyhedskilde uafhængig af særlige interesser”. Argumentationen går som sådan ud på at retfærdiggøre indsamlingen af penge med at “vi giver jo noget ekstra-ordinært godt igen”.

Dette argument vil jeg gerne tillade mig at refutere. Kvalitet af et givent program er en latterlig ting at henvise til, eftersom et programs “kvalitet”, i den udstrækning argumentationen bruges, henviser til en mystisk subjektiv opfattelse af hvad der gør et godt tv-program, samt at DR og Kulturministeriet konstituerer de perfekte smagsdommere i denne henseende. Kvalitets-opfattelse varierer fra person til person, og det er i sig selv et yderst ustabilt fundament at retfærdiggøre inddrivelse af penge på baggrund af. Sandfærdighed og neutralitet i nyheder er selvfølgelig noget jeg vil værdsætte som en kvalitet ved en nyhedsreportage, ingen tvivl om det, men som vi skal se kan DR ikke gå ram forbi denne definition på kvalitets-tv.

I ytringen om “sandfærdige og neutrale nyheder” ligger implicit den anskuelse at reklamesponserede kanaler giver køb på deres neutralitet via firmaers indirekte indflydelse på kanalens kassebeholdning. Dette ville måske være sandt/muligt hvis kanalen var sponseret af en lille begrænset mængde firmaer. Dette er heldigvis ikke tilfældet, de fleste (hvis ikke alle) reklamekanaler har en sund reklameblok der er domineret af udbud og efterspørgsel. Hvis ét firma “truede” med at trække sig ville der stå 10 andre på spring for at overtage den givne reklameplads, hvilket nullificerer den konspirationsteoretiske argumentation som spørgsmålet om neutralitet åbner op for. Jeg har f.eks. aldrig hørt om at en reklamekanals programflade er sluttet før tid pga. mangel på reklamer.

DR, derimod, er umanerligt stolte over deres neutralitet og frihed fra kapitalistiske interesser. Men hov, DR er jo ikke uafhængig af kapital, de har jo brug for licensen for at overleve med den model de kører efter lige nu. Det betyder altså at DR er afhængig politikernes kontinuerlige accept af licenslovgivningen for at overleve; hvis man fra politisk side vedtog at lukke for det varme vand vha. en licensreform ville DR være på røven. Det vil altså sige at DR, rent hypotetisk set, kunne bruges til propaganda hvis den siddende regering, der jo er defineret af flertallet af pladser i folketinget, besluttede sig for at udnytte denne mulighed. Omvendt betyder det også at DR har fordel i at støtte den siddende regering eftersom at denne besidder evnen, via dets stemmeflertal, til at forbyde DR’s licensinddrivning. Resultatet er den teoretiske mulighed for et symbiotisk forhold imellem DR og den siddende regering, hvor DR fremmer den siddende regerings agenda og til gengæld modtager rettigheden til at pumpe danskerne for penge. Det uhyggelige ved dette scenarie er, at det er en skrue uden ende; samt at det nu, i dette øjeblik, kunne/kan foregå.

Så for kort at opsummere ville jeg mene at Bamselines, Colgates, Telias, og alle de andres indflydelse på landets ve og vel blegner i forhold til DR’s indflydelse på politik og politiks indflydelse på DR. Det giver ingen mening at tillade det politiske loophole som den ovennævnte problemstilling afstedkommmer. Hvorvidt (eller hvor meget) at det ovennævnte scenarie er tilfældet eller ej er ligegyldigt, den blotte mulighed for at et sådan scenarie kan eksistere er principielt uacceptabelt når vi gang på gang ser valg hvor det er en enkelt procent der afgører hvem der kommer til at lede landet. Det er enhver borgers, ikke blot ret, men pligt at modsætte sig sådanne potentielt samfundsundergravende momenter i den danske lovgivning, evt. i form af civil ulydighed eftersom at uretfærdigheden i sig selv har direkte indflydelse på lovgivningen om den.

Jeg vil igen understrege at denne synsvinkel er politisk uafhængig. Problemstillingen er den samme uanset hvilken fløj der sidder på taburetterne. Det er ikke den åbenlyse partiskhed der er farlig for et samfund, danskerne er slet ikke dumme som så, det er den ubemærkede (eksisterende eller teoretiske) partiskhed der kan påvirke et samfund uden påtale der er farlig. Hvis jeg f.eks. stiftede et parti imod DR-licensen ville jeg tvivle stærkt på at mit partis eksponering på DR ville være upartisk, hvilket understreger hvorfor dette setup er farligt.

Argument nr. 3 – “FORDI-argumentet”

Dette argument er ikke et argument i sig selv, blot en observation jeg har gjort mig i forbindelse med hele licens-debatten. DR griber, når alt andet slår fejl, til en direkte henvisning til licens-loven når folk begynder at brokke sig for meget. Dette, at DR har lovgivningen på sin side, er DR’s trumfkort skulle man tro. Men hvis man ihukommer overvejelserne i argument 2, så holder argument 3 ikke længere vand. Hvis lovgivning for/imod licensen i sig selv er manipulerbar af dem som lovgivningen berører, mister lovgivningen sin integritet, og dette er uacceptabelt når andre og bedre løsninger ligger lige for at implementere, der kan lukke det betændte sår at DR-licensen er.

—————

Kære DR, vi vil alle gerne kunne blæse og have mel i munden imens vi sælger det levende bjørneskind, men det kan vi ikke. Her er et par forslag til hvordan I kan ændre jeres praksis så den ikke kommer i konflikt med den uendeligt mere vigtige ting det ér, at kunne agere solidarisk som et politisk individ på bedste måde i vores samfund, for vores samfund :

Radio/TV (Vælg 1 eller 2, ingen krydsbefrugtning tilladt)

 1. Kryptér jeres signaler så jeg som forbruger og borger selv kan vælge om jeg vil betale for jeres signaler eller ej. Kig f.eks. på andre udbydere der gør dette for inspiration.

 2. Sponsér jeres virksomhed igennem reklamer. Det er, tro det eller ej, mere behageligt at kunne vælge og vrage imellem sine økonomiske støtter, end det er at være afhængig af en håndfuld partier hvis politiske klima og loyalitet kan skifte lige så hurtigt som Voldborg kan nå at sige “isobarrer”.

Internet

 1. Lav login-brugerbetaling på jeres site. Internettet tilhører ikke jer, så lad være med at lad som om det er tilfældet, del det med os andre og vær lidt solidariske. Hvis jeres programmer og udsendelser er af så høj kvalitet som i hævder, så burde et sådan arrangement jo kunne sælge sig selv.

Og til læseren. Hvis du syntes ovenstående giver mening, så gør andre opmærksomme på det. Demokrati og politiske beslutninger kræver handling og meningstilkendegivelse af borgerne i et samfund. Inklinationen byder dig måske at klikke videre og tænke “nå ja, der er sikkert andre der gør noget ved det”, men det politiske menneske skinner dog stærkest når det vælger pligten fremfor inklinationen.

Advertisements
Published in: on February 8, 2008 at 3:03 am  Comments (12)  

The URI to TrackBack this entry is: https://peytz.wordpress.com/2008/02/08/dr-licens-principiel-argumentation-imod-licensen/trackback/

RSS feed for comments on this post.

12 CommentsLeave a comment

 1. […] https://peytz.wordpress.com/ Skrevet af mak2008 Gemt i Uncategorized […]

 2. Hej,

  du kan (efter mn ydmyge mening) koge hele diskussionen om DR’s licensfinanciering ned til flg.:

  1. Medialicencen betales udelukkende for at eje et ‘modtagerapparat’ – som defineret i den relevante lovgivning.
  2. DR er ved lov bemyndiget til at opkræve medialicencen på statens vegne.

  Altså – medialicenset dækker retten til at eje/operere et ‘modtagerapparat’ – i juridisk forstand.
  Denne konstruktion er principielt vigtig – i og med vi i Danmark altså kun tillader borgere at eje/disponere et ‘modtagerapparat’, såfremt borgeren betaler for et licens.

  Det er så en anden sag, at denne licensfinansiering for hovedpartens vedkommende tilgår DR.

  Jeg er ikke jurist – men det forekommer mig sandsynligt, at licenslovgivningen strider imod grundlægende EU lovgivning – f.eks. imod det indre markeds krav om varer og tjenesteydelser.

  Med venlig hilsen
  Søren

 3. Jeg synes stadig der findes en 3. løsning for finansiering…:

  3. Lad regeringen finansiere en public service-kanal, ikke brugerne af den, det kan forsvares med at demokratiet skal have et direkte talerør. Så kan man klare finansieringen på finansloven. Og lade landet borger modtage en gratis offentlig ydelse.

  Jeg synes iøvrigt at dit allerbedste argument er at DR ikke ejer Internettet – et vigtigt argument mod en medielicens.

  Jeg er dog uenig i at public-service ikke har sin ret. Men finansieringen igennem nutidens licens-system er urimeligt, og skævt.
  Jeg forstår stadig ikke hvorfor tre studerende der deler en lejlighed skal betale 3 licenser, mens en kernefamilie på 5 med sommerhus, bil og båd skal betale 1 licens.

 4. behovet for at se:)

 5. Syntes du har ret i mange punkter, specielt hvad internettet angaar, det der ogsaa ligger i grunden for DR er jo ogsaa, en kanal alle ville kunne modtage signal paa, hvis der opstaar en “noed situation” i Danmark , men der kan man vel bare have en Blaa skaerm, der kan tages i brug hvis dette blir en noedvendighed.

  har det saadan , ser aldrig DR, ser knap tv, men har en anden tv udbyder, hvorfor skal jeg betale for en ydelse jeg ikke, gider have ? og hvorfor skal jeg betale den danske stat/DR for at bruge internettet ? hver gang der kommer noget nyt frem, proever de sku at finde de, mest absurde maader at beskatte/tage flere penge fra os paa.

  naar men alt i alt stoetter dit oplaeg.

 6. “(…)en kanal alle ville kunne modtage signal paa, hvis der opstaar en “noed situation” i Danmark , men der kan man vel bare have en Blaa skaerm, der kan tages i brug hvis dette blir en noedvendighed. (…)”

  hvis det er så grelt at det bliver nødvendigt at bringe den nyhed, er der vel ligeså stor sansynlighed for, at man har mulighed for at logge på facebook og se alle nødråbende – hvis det bliver værre end det, er der sgu nok ikke noget signal alligevel.

 7. Jeg er helt enig. Men vi skal videre. Drop skattebetaling af sygehusvæsenet og indfør roadpricing. Alle, der bruger en service, skal selv betale. Jeg har aldrig haft brækket benet eller haft blindtarmsbetændelse. Hvorfor skal jeg så betale for en gruppe syge, gamle menneskers behandling. Jeg ejer heller ikke en bil, så der må kunne trækkes en masse penge fra min skattebillet. Penge, der går til at bygge og vedligeholde vejnettet.

  Jaja, så er der nogle, der påstår, at DR er en kulturbærende organisation, der samler nationen. Hvem har spurgt mig, om jeg vil samles og have ført den kultur videre. Jeg er glad for McDonalds, Friends og Levis, og jeg behøver ikke input fra den danske fortid for at leve mit gode middelklasseliv.

  • Fin sarkasme. Men jeg må tillade mig at modargumentere.

   Forskellen på DR-licensen og de ting du nævner er, at information kan deles frit uden at der bliver mindre af det. Dine hospitaler og dit vejnet er flygtige materielle ting der skal vedligeholdes, og til hvilket der ikke findes et alternativ. DR, derimod, blokerer for det alternativ der kan substituere det, og kræver penge for det ovenikøbet.

   Jeg er sikker på at du kan opstøve viden om Danmarks fortid på nettet uden at bruge DR. Selv uden et medie betvivler jeg de skrækvisioner pæredanskerne har om samfundets forfald uden DR’s tilstedeværelse. Vi har trods alt adgang til information omkring danskernes kultur helt tilbage til vikingetiden, i hvilken tid DR ikke fandtes.

  • Oh my god, owned! 😀

 8. Det er ikke sarkasme. Jeg mener det. Hvorfor skal jeg bidrage til goder, andre benytter. Man kan vælge at blive transporteret med tog eller fly. Man kan vælge at blive behandlet i udlandet eller på privathospital – hvilket mange også gør. Man kan også vælge en sund livsstil, så man ikke udgør en lige så stor belastning for den sociale kontrakt som rygere, fede, alkoholikere, spilafhængige og almindeligt ubegavede mennesker. Disse grupper burde i sandhed brandbeskattes! Der findes glimrende alternativer til dyre motorveje og det offentlige sygehusvæsen. Og når vi nu er i gang, så kan man fjerne licensen, blad- og dagbladpuljen, public service-puljen, som TV3 og SBS blandt andet lukrerer på og ikke mindst filmstøtten. Vi er sovset ind i tåbelige tilskudsordninger, der holder elendige initiativer i live. Initiativer, der dræner os for penge og tilfører os ligegyldige muligheder.

  • Argumentet med at man ikke benytter vejnettet og derfor kunne spare en masse penge i skat holder bare ikke. Da staten får ca. 3 gange så mange penge ind fra bilejerne i form af Ejerafgifter, Registreringsafgifter samt CO2 afgift som der bruges på vedligehold/etablering, så ville det være ensbetydende med højere personskatter såfremt bilisterne kun betalte de faktiske omkostninger forbundet med den aktuelle bilkørsel.

 9. syntes du farver d5n artikkel med en masse superlativer -og det giver et negativt indtryk af din fine argumenter – dog er jeg 99 % enig i argumenterne – på trods af disse farvede udtryk.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: