Workshop Noter


Curbball

Lørdag 1/3 afholdt vi workshop i samarbejde med et par “tilfældige” århusianere.
Denne workshop skulle tjene til at få udefrakommende input og en mere brugsorienteret vinkel, samt at konvergere projektets fokus.

Nedenfor præsenteres noter taget under workshop og med blå defineres svar på de overvejelser vi har gjort os.

Hockey/Pingpong

 • folk mødes specifik for det
 • Der bruges meget tid på spillet

Vi blev enige om, at det at mødes udelukkende for at benytte opsætningen, ikke var tilsigtet og at forlænget brug vil tjene mere som forstyrrelse for andre end oplevelse for brugeren. Dette er også en begrundelse for ikke at benytte noget pointsystem idet dette kun vil tjene til at forlænge brugen mod det utilsigtede.

Skal banen repræsenteres så det gøres lettere at opdigte mock-regler?

Det handler om at finde den balance mellem for kort og for langt brug. Vore testpersoner foreslog brugen af mock-regler ville være en naturlig reaktion fra legeren idet han ved udforskningen af opsætningen, naturligt vil forsøge at danne sig et virkelighedsbillede (forsøge at forstå hvordan opsætnignen virker).

 • Skal der være 2 personer?
 • Hvor stor skal banen være?
 • Hvordan indretter vi banen så legerne kan orientere sig i forhold til de regler de opsætter?
 • Hvordan sikrer man at legerne ikke går ud fra at der er et kanonisk regelsæt?
 • Hvordan hjælper man legerne med at definere “mål” på banen?

Det bør ikke være nødvendigt at der skal være mere end 1 person. Dette set i lyset af at det ikke er meningen at skulle samle sine venner for at gå ned til opsætningen. Banens størrelse skal defineres ved opmålinger, men skal være stor nok til 2 personer skal kunne bevæge sig frit rundt på den, uden fare for at støde sammen. Vi fik input fra workshop om, at det at finde en måde at præsentere banen på en sådan måde at skabelsen af mock regler (spille mur/brug af mål/pingpong osv) forekommer naturlig på en sådan måde, at der heller ikke lægges op til at der er et prædefineret regelsæt. Dette vil vi forsøge at løse ved at inddele banen i segmenter som ændrer karakter ved interaktion med bolden (lyser op/udfyldes) som illustreret nedenfor. Banen har vi gjort aflang og med et ulige antal felter på den korte side, for at gøre det mere oplagt at aftale målfelt mm.

Baneinddeling

Hvordan opfører bolden sig når der ingen mennesker er?

 • Forsvinder bolden eller bevæger den sig af sig selv?
 • Skiftes banens visualisering mere gennemgribende? (logo/reklame/noget helt andet)
 • Hvordan aktiveres bolden af legeren

Bolden skal reagere på kollision med en bruger. Denne kollision vil ændre boldens retning på samme måde som fx pong.

 • Hvordan reagerer bolden når den rammer en væg

På samme måde som ved kollision med bruger

 • Skal boldens hastighed være konstant eller ændres ved interaktion?
  • Skal dette defineres af om legeren bevæger sig eller står stille?
  • Skal der være en maximum/minimum hastighed?

Brug af lyd?

Vore workshopgæster mente ikke brug af lyd overhovedet i opsætningen ville tjene noget formål. Modsat mente de det ville tjene til unødige forstyrrelser.

Advertisements
Published in: on March 7, 2008 at 10:18 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://peytz.wordpress.com/2008/03/07/workshop-noter/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: